• Suché a mokré odstránenie nečistôt
 • Ručné zametanie
 • Strojné zametanie
 • Údržba zelene

 • Parkovacie plochy
 • Príjazdové a dojazdové komunikácie
 • Manipulačné plochy
 • Chodníky

 • Ničenie škodlivých hlodavcov a hmyzov
 • Assanácie budov
 • Deratizácia
 • Dezinsekcia
 • Dezinfekcia